Untitled 3

wayfarar2

 


Wayfarer Trainer/Cruiser til uddannelse-, familie- og foreningssejlads-,
tur- og kapsejlads.

                  NYE TILBUD WAYFARER
Wayfarer Racing pil 2016   Wayfarer Cruiser pil 2016

Untitled 10
Wayfareren er indbegrebet af en gedigen 2-4 mands sejljolle med pålidelige sejlegenskaber og sikker manøvredygtighed i al slags vejr. Derfor har jollen i årtier været et populært valg til alle typer af formål.

Det er bl.a. som skole- og turjolle, at Wayfareren uden tvivl udmærker sig. Mange vil hævde, at der til uddannelse- og tursejlads er tale om den bedste jolle nogensinde produceret. Således anvender næsten alle uddannelsescentre og sejlskoler i Storbritannien Wayfareren, og mange danske sejlere har på et eller andet tidspunkt stiftet bekendtskab med en Wayfarer i deres sejlerliv. I Danmark er SWS (Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning) et aktivt samlingssted for tur- såvel som kapsejlerne i klassen. Sejlerne nyder jollen som en dagsejler eller dens evne til at kunne medbringe telt og grej til flere dages oplevelser.

Sejlerskoler og familiebrug kræver en jolle, som kan tåle kontant brug samt selv den ”misbrug”, som elever og lærelystne familier uundgåeligt byder deres fartøj i læringsprocessen. Wayfareren har gennem mere end 50 års tjeneste dokumenteret, at den kan stå distancen.
racing 2

Et vigtigt element af valget af denne jolle er desuden fleksibilitet mht. udrustning. Jollen fås bl.a. med rullefok, hurtigreb, sejl med opdrift, påhængsmotorbeslag, symmetrisk og asymmetrisk spiler, og udtagelig stuvekasse. Den asymmetriske spiler giver en ny dimension til den klassiske W-klasse (dog ikke anvendt til kapsejlads). Wayfareren kan ligge permanent i vandet eller stå på jollevogn, og kan dermed fleksibelt passe ind i givne behov og konditioner. Disse aspekter fremhæves alle som vigtige valgkriterier for sejlerne.

Med den nye MK4 version fra 2007 introduceredes et forbedret cockpit layout, som ud over større bevægelsesrum til besætningen også gav et i øjenfaldende moderne og elegant løft til jollens fremtoning. Moderniseringen af jollen, har desuden gjort den lettere at tømme for vand efter en eventuel kæntring. Drænportene i agterspejlet skal i den forbindelse fremhæves for deres evne til at sikre, at der kun er begrænset vand tilbage til bailerne, når jollen er rejst fra en kæntring.

racing 5

Prudoktion og bestilling

Jollen håndbygges i GRP (glasfiber) og fremstilles efter høje mål for kvalitet og finish af erfarende medarbejdere hos Hartley Laminates i England. Den solide konstruktion af både skrog og dæk sikrer stivhed og langsigtet holdbarhed. Forud for produktionen af en ny jolle går en dialog, hvor alle detaljer og ønsker til båden drøftes, således at sejlglæden bliver mest muligt tilgodeset. Skovgaard-Mortensen har forhandlet Wayfareren i Danmark i mere end 30 år, og har derfor god erfaring mht. hvordan den bedste konfiguration sikres for den enkelte kunde.

Specifikation

Med en længde på lige under 16 fod, giver jollen plads til komfortabel sejlads for op til 4 personer. Dens længde sammen med de pålidelige sejlegenskaber sikre, at man hurtigt bliver fortrolig med jollen så der bliver plads til også at nyde sejladsen for besætningen.

Længde - 4.82mracing 3
Bredde - 1.85m

Skrogvægt - 167 kg
Max bæreevne - 4 personer (voksne)
Storsejl sejlareal- 8.83m2
Fok sejlareal - 2.79m2
Genua sejlareal - 4.27m2
Spiler sejlareal - 13.5m2
PN Rating 1099

Opdrift:
2 sidetanke, 1 fortank,

1 agtertank
Wayfarer klubben   pil1